Adatvédelem

Cégadatok, elérhetőségeink:

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa a Mamma Siesta Kft.

Adószám: 13615817-2-42

Telefon: 06 1 305 0135, 06 30 280 7271

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 

ÍZVARÁZSLÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. A Mamma Siesta Kft. (továbbiakban: Ízvarázsló) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy
- mi jogosítja fel az Ízvarázslót az adatok kezelésére (jogalap),
- milyen adatokat kezelünk,
- milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
- mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
- veszünk-e igénybe adatfeldolgozót,
- kik ismerhetik meg az adatokat,
- az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
- milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Egy szervezet esetében sok célból kezeljük az adatokat. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásinkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.

Mivel az érintettek a Mamma Siesta Kft.-vel valamilyen étel megrendelése, szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a szolgáltatásokhoz, ügyekhez csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Ízvarázsló által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhat az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például a honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban).

Fontosnak tartjuk felhívni Ízvarázsló részére adatot megadó személyek (adatközlők) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. ADATKEZELŐ
A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az Ízvarázsló az adatkezelő.

Elérhetőségeink:
- Nevünk: Mamma Siesta Kft.
- levélben: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 4.
- E-mailben:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. izvarazslo.hu
- telefonon: +36 (1) 3050135
- személyesen: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ill. ételfutárainknál
Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.izvarazslo.hu honlapon az Adatvédelem menüpont alatt.

I. Az Ízvarázsló adatkezelései

1. Ízvarázsló regisztráció, saját profil kezelése

1.1. Mi jogosítja fel az Ízvarázsló ételfutárt az adatok kezelésére?

Az ételek kínálatával, kiválasztásával, megrendelésével, házhoz szállításával- azaz az ételfutár szolgáltatásainkkal, a fenti tevékenységek végzésével az Ízvarázsló az érintettek személyes adatait az alábbiak alapján jogosult kezelni:
- az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja az Ízvarázslónak, vagy átadja a futárnak azért, hogy számára a megrendelt étel kiszállításra kerüljön, az igényelt hírleveleket megkapja, a rendszer üzeneteket fogadni tudja [az információs önrendelkezési jogról és a információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a)]
- Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

1.2. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
Érintett címe - Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállítási cím - Étel megrendeléshez, kiszállításához
E-mail címe - Regisztrációhoz
Jelszava - Regisztrációhoz
Telefonszáma - Étel megrendeléshez, kiszállításához
Megrendelt és kiszállított ételek - Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
Számlák azonosítói - Számviteli kötelezettségek teljesítése

A megrendelt ételeket az Ízvarázsló a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

1.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A weboldalon, és a papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
- A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége.
Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
- A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése.
KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.

1.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól egyrészt arra az esetre, amikor is mint érintett megrendelő regisztrál a rendszerünkbe, ebben az esetben a megőrzési idő addig szól, amíg a megrendelő nem kéri a törlését, vagy ameddig a cég működik. A számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

1.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Az Ízvarázsló szolgáltatásait Budapest területén belül lehet igénybe venni, más természetes, vagy jogi személy nem fér az adatokhoz, nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

1.6. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé. Fizetési szolgáltatók:
- CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14.)
- OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)
- Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

1.7. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján

2. Futárnál leadott rendelések

2.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
Érintett címe - Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállítási cím - Étel megrendeléshez, kiszállításához
Vevőszám - Beazonosításhoz
Megrendelések adatai - Beazonosításhoz, kiszállításhoz
Telefonszáma - Étel megrendeléshez, kiszállításához
Megrendelt és kiszállított ételek - Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
Számlák azonosítói Számviteli kötelezettségek teljesítése

A megrendelt ételeket az Ízvarázsló a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

2.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

- A papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása.
Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
- A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége.
Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
- A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése.
KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.

2.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól a megrendelői adatok tekintetében az utolsó papír alapú rendeléstől számított 5 év, a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján nyolc év.

2.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

2.5. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé. Fizetési szolgáltatók:
- CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14.)
- OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)
- Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

2.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az futárnál leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, ételrendelés futárnál leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján VALAMINT
A faxon leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, telefaxon leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

3. Hírlevél

3.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Hírlevél küldése céljából
Érintett e-mail címe - Hírlevél küldése céljából
Lakcím, Kiszállítási cím - Hírlevél küldése céljából
Vevőszám - Beazonosításhoz
Hozzáhárulás - Beazonosításhoz, Hírlevél küldése céljából

A Hírlevelet az Ízvarázsló a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

3.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

3.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cég megszűnéséig.

3.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A hírlevél küldéséhez nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

3.5. Történik-e adattovábbítás?

A hírlevél küldéséhez nem történik adattovábbítás.

3.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - "hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, e-mail hírlevél küldése az érdeklődők részére az aktuális információkról, akciókról, dm tartalmú megkeresésé, személyre szóló ajánlatok készítése. " megnevezésű adatkezelést" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

4. Kapcsolatfelvétel az Ízvarázslóval ( ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és az izvarazslo.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

4.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Kapcsolattartás céljából
Érintett e-mail címe - Kapcsolattartás céljából
Lakcím, Kiszállítási cím - Kapcsolattartás céljából
Telefonszáma - Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont - Beazonosításhoz
Vevőazonosító - Beazonosításhoz

A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében az Ízvarázsló a megadott személyes adatok kezelésével tudjateljesíteni.

4.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

4.3. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

4.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

4.5. Történik-e adattovábbítás?

Nem történik adattovábbítás.

4.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - "Ízvarázsló megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, kifogások kezelése, szállítással, fizetéssel étellel kapcsolatos észrevételek kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

5. Állások adatbázisba való jelentkezés

5.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Érintett e-mail címe - Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Lakcím, Kiszállítási cím - Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Telefonszáma - Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont - Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Önéletrajzban megadott adatai - Beazonosításhoz, visszahíváshoz

5.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az Ízvarázslónál betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása.

5.3. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

5.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

5.5. Történik-e adattovábbítás?

Nem történik adattovábbítás.

5.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

6. Ízvarázsló megrendelés összekészítés, ételszállítás

Az Ízvarázsló telephelyein történik a megrendelt áruk előkészítése, rendszerezése, szortírozása és szállítása.

6.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT - MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve - Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Érintett e-mail címe - Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Lakcím, Kiszállítási cím - Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Telefonszáma - Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont - Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Vevőazonosító - Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából

A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében az Ízvarázsló a megadott személyes adatok kezelésével tudja teljesíteni.

6.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt árú kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása.

6.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A számviteli törvény alapján 8 évig.

6.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem.

6.5. Történik-e adattovábbítás?

Nem.

6.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ízvarázsló a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.
Az Ízvarázsló belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Ízvarázsló ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-. számon megtörtént - "kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, a megrendelt ételek kiszállítása megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

8. Adatbiztonság

Az Ízvarázsló szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

9.Szervezési intézkedések

Az Ízvarázslón belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.

Az Ízvarázsló informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező a belső adatvédelmi felelős és az informatikai biztonsági szervezeti egység véleményének a kikérése.

Az Ízvarázsló az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a szükséges és elégséges jogok elve, azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az informatikai rendszereink üzemeltetése így különösen az incidenskezelés, változáskezelés és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások figyelembe vételével járunk el.

A belső működését az Ízvarázsló belső szabályozások útján is szervezi. A személyes adatok kezelését érintő folyamatok belső szabályozásairól mind a kialakításuk, mind a módosításuk esetében előzetesen ki kell kérni az adatvédelmi szakértő véleményét.

Az Ízvarázsló minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

10.Technikai intézkedések

Az Ízvarázsló az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá az Ízvarázsló páncélszekrényeket is.

Az Ízvarázsló az adatokat az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Ízvarázsló elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Ízvarázsló többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.

Az adatokat az Ízvarázsló redundánsan azaz több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Az Ízvarázsló a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.

11.Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban?

Az érintett jogai:
- tájékoztatás kérése
- az adat helyesbítésének kérése
- az adat törlésének, zárolásának kérése
- tiltakozás az adatkezelés ellen.

11.1.Tájékoztatás kérése

Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy
- milyen adataikat kezeli az Ízvarázsló,
- azokat honnan szerezte (adatok forrása),
- milyen célból kezeli az Ízvarázsló az adataikat (az adatkezelés céljáról),
- mi jogosítja fel az Ízvarázslót az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az Ízvarázsló az adataikat (időtartamáról),
- vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót az Ízvarázsló,
- ha vesz igénybe adatfeldolgozót, akkor 
-- kit (az adatfeldolgozó nevéről), 
-- mi a címe (az adatfeldolgozó címéről),
-- mit csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),
- hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival (az adatvédelmi incidens körülményeiről), és ha igen, 
-- mik voltak ennek a hatásai, 
-- mit tett az Ízvarazsló annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet és megvédje az adatait (az elhárítására megtett intézkedésekről),
- továbbította-e az Ízvarázsló bárkinek az adatait, és ha igen,
-- mi jogosította fel erre az Ízvarázslüt (adattovábbítás jogalapjáról) és
-- kinek továbbította az adatait (adattovábbítás címzettjéről).

A tájékoztatás iránti kérelmekre az Ízvarázsló legkésőbb 25 napon belül válaszol.
Egyes esetekben például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az Ízvarázslónak meg kell tagadnia. A válaszban minden esetben meg fogjuk jelölni, hogy az Infotv. melyik törvényi rendelkezése alapján kellett megtagadnunk a tájékoztatást.

11.2.Az adat helyesbítésének (módosításnak) a kérelme

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az Ízvarázsló, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.
A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. Az Ízvarázsló csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Ízvarázsló az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen.
A helyesbítésről vagy megjelölésről az érintetett értesítjük.

11.3.Az adat törlésének, zárolásának kérelme

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő Ízvarázsló a törölni kért adatot tovább nem kezelheti, nem tarthatja nyilván.

Az érintett kérheti azt is, hogy az Ízvarázsló az adatát ne törölje, viszont ne is használja fel. Ezt hívjuk az adat zárolásának.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban az Ízvarázsló nem végezheti el, aminek a kezelését törvény írja elő. Ezt az adatot ugyanis az Ízvarázslónak kötelező használni, nyilvántartania.

Lehetséges, hogy az érintett azt kérte, hogy az adatát törölje az Ízvarázsló, azonban feltételezhető, hogy ha Ízvarázsló a törlést megvalósítja, akkor az hátrányos lenne az érintett számára. Ezért az Ízvarázsló ebben az esetben az adatot zárolja.

A törlésről vagy zárolásról az érintettet értesítjük.

11.4.Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, akkor az adatkezelést az Ízvarázsló megszünteti, az adatot pedig zárolja.

Sok esetben például amikor az Ízvarázsló az érintett önkéntes hozzájárulásával vette fel az adatot az érintettek tiltakozása valójában az adataik törlése iránti kérelmük, csak tiltakozásként fejezik ki.
Az adatok kezelésével szembeni kifogása, panasza az érintettnek akkor tiltakozás, ha az Ízvarázsló az adatot úgy használta fel, vagy továbbította, hogy előzetesen ahhoz a felhasználásához az érintettnek nem kellett hozzájárulnia. Az érintett ekkor csak utólag tudja jelezni, hogy nem akarja, hogy adatait az Ízvarázsló felhasználja.

Ilyen eset például, ha az Ízvarázsló a személyi adat és lakcímnyilvántartásból vásárolható névre és címre küld reklámot, de az érintett nem szeretne reklámot kapni. Ekkor az érintett tiltakozik, az Ízvarázsló pedig egy tiltólistára felveszi a nevet és a címet, hogy többet oda ne küldjön reklámot.

Törvény alapján kötelezően kezelt adatot nem lehet törölni vagy zárolni, akkor sem, ha az érintett tiltakozik a kötelező adatkezelés ellen.

Az Ízvarázsló a tiltakozásról 15 napon belül dönt és döntéséről az érintettet értesíti.

Ha az érintett nem ért egyet az Ízvarázsló döntésével, akkor bírósághoz fordulhat. Az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

11.5. Hol érhetem el az Ízvarázslót, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

Nevünk: Mamma Siesta Kft.
levélben: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 4.

E-mailben:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. izvarazslo.hu

telefonon: +36 (1) 3050135
személyesen: 1161 Budapest, Kossuth Lajos u.4. ill. ételfutárainknál.

11.6.Hova fordulhatok jogaim védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az Ízvarázsló a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Ízvarázslót keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Ízvarázsló kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  , honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél ( http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.